Musik, teater

Maria Azcarate Stevens och Eva Axelsson berättar om boken de skrit tillsammans om Maria Axcarates dramatiska liv.

President Mugabe riktade udden mot Zimbabwes vita farmare och uppmanade sinfa krigsveterander att ta för sig av jordbruksmarken. David Stevens blev konfliktens första offer och maria ställdes ensam med parets fyra barn.

Hon har aldrig kunnat återvända, bara sett det från luften tillsammans med ett reportageteam från BBC.

I samarbete med SPF Kafjärden