Hantverk & konst

För barn och och föräldrar

Vi lär oss grunderna i nåltovning. Provar på olika sorters nålfiltsnålar.
Det kreativa monstret inom dig blir till ett sött ullmonster.

Torsdag 21 februari, kl. 10.00- 16.00, lokal SV Sörmland, Rademachergatan 38, Ledare Käthie Sireau, Max 6 deltagare

Kursavgift. 850 kr/person, barn med förälder 1000 kr.