Motorsågskörkort A+B

Motorsågskörkort A+B

Djur, natur & jakt

Ta motorsågskörkort! Nivå A och B. Att arbeta med motorsåg omfattar många olika situationer med både enkla och mer komplicerade arbetsmoment. Motorsågen är ett effektivt arbetsredskap men också ett farligt sådant om det används på fel sätt. Hantera motorsågen på ett säkert sätt. Vi går igenom bestämmelser och säkerhet kring utrustning, kapning och sågning. Praktik och teori. Motorsågskörkort erhålles efter godkänd uppkörning.

Priset är 3800 + moms och 500:- för studiematerial.

7 maj, 18.00 - 21.00 på SV Sörmlands kontor Rademachergatan 38, Eskilstuna, därefter efter gruppens önskemål i Stora Sundby
Ledare: Lars Wigren 7 ggr/ 28 tim/start vid 5 anmälda