Musik, teater

Välkommen till Sörmlandsgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. Munktellsextetten spelar brunnsmusik. Välkommen.