Dans

I Sverige lever folkdansen kvar under olika former och olika tillställningar.

Innehåll
De flesta svenskar vet nog vad folkdans är även om inte alla dansar. Men vi har alla varit med under en tillställning med folkdans. Vi dansar exempelvis ringdans på Midsommar runt midsommarstången eller på jul runt julgranen. Det finns en hel del tillställningar där vi dansar just så. Till dessa danser här vals, schottis, mazurka, hambo och snoa. Sedan har vi de traditionella tillställningarna med gammeldansen.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till nybörjare.
Kursen kostar 300:- som betalas till föreningen.

Ledaren
Ledaren har mer än 25 års erfarenhet att leda och lära ut gammeldans
Med gammeldans menas schottis, vals, polka, hambo, mazurka och snoa.

Alla våra kursledare genomgår Studieförbundet Vuxenskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.