Hantverk & konst

Tova din egen vante med nålfilt. Vi tovar våra personliga vantar.
Vi lär oss grunderna i tovning och hur man tovar 3 dimensionellt.
Torsdagar med start 11 april, 14.00 - 18.00 6 tim/600 kr. kostnad för material ingår inte.

Lokal SV Sörmland Rademachergatan 38, Ledare Kätie Sireau Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min.