Hantverk & konst

MARMORERING – konsten att göra mönster på papper genom att stänka färg på en grund, för att därefter föra över
mönstret på ett papper – har existerat sedan 1100-talet. Benämningen har skiftat genom tiderna och som exempel på använda namn kan nämnas “överdragspapper och “turkiskt papper”.
Själva namnet marmorering kommer från ett av de klassiska mönstren – sten eller stänkmarmor – där utseendet i vissa färgkombinationer liknar marmor. Andra typer av marmorerade papper liknar mer persiska mönster eller slingrande tapetmönster. Framställningssättet gör att de alla kallas marmorerade.

Lördag 26 maj, Det gamla tryckeriet, Fridhemsgatan 14, Bo NIklasson