Humaniora, Samhälle

I denna studiecirkel lär vi oss de gamla ideologierna - liberalism, konservatism, socialism - men också idéströmningar som feminism, ekologism och populism.

Några av politikens klassiska texter presenteras. Studiematerialet som används är "Ideologier" av Stig-Björn Ljunggren. Skriven på ett enkelt och lättfattligt språk.

Första träffen – Vad är ideologier?
Andra träffen - De tre klassiska ideologierna
tredje träffen – Socialismen – en ideologisk mosaik
Fjärde träffen - Feminism och ekologism
femte träffen - Populism

Måndagar med start 3 mars 18.00 - 20.30. varannan vecka
Lokal SV Eskilstuna, Rademachergatan 38, vån 4.
Ledare: Johannes Mattisson
5 ggr/ 15 tim*/ 490 kr, start vid 6 anmälda. Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min.