Djur, natur & miljö

Lär dig att hantera röjsågen säkert och effektivt. Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA/RB enl kraven inom Säker skog.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Du får lära dig bra arbetsteknik som minskar din arbetsbelastning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Onsdag 24 april 18.00 - 210.30. Radmachergatan 38, plan 4, Ledare Lars Erik Eriksson. 1 gånger/ 24 tim*/ 3900 kr, Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min.

Lars har lång erfarenhet av skogsbruk och har haft cirklar vid 14 olika tillfällen genom åren med över 100 deltagare. Det handlar främst om ansvarskänsla och säkerhet.