Djur, natur & miljö

Lär dig att hantera röjsågen säkert och effektivt. Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA/RB enl kraven inom Säker skog.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Du får lära dig bra arbetsteknik som minskar din arbetsbelastning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Start måndag 22 april 18.00 - 20.30. Östra Storgatan 36 C, Nyköping
Ledare Mathias Olsson, 6 gånger/ 24 tim*/ 3900 kr, Delbet möjlig. *Studietimme 45 min.
Möjlighet till examination, kostnad för examination tillkommer.

Mathias har erfarenhet av skogsbruk och har haft flertalet säkerhetsutbildningar genom åren Det handlar främst om ansvarskänsla och säkerhet.