Samhälle

Välkommen till samtal om demokrati. Vi använder oss av Youtube för att belysa olika aspekter av demokrati som vi efter filmerna diskuterar.

Innehåll
Filmer om demokrati och styrelseformer. VI tittar, samtalar, reflekterar och lär oss tillsammans.

Kursmaterial
Youtubefilmer

Upplägg
Vi tittar på en eller två filmer och samtalar efteråt.

Bra att veta
De flesta filmerna är på engelska så goda kunskaper i engelska behövs.

Ledaren
Johannes Mattisson, utb samhällsvetare och fd lokalpolitiker i Skåne med stort intresse för samhällsfrågor.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid tre mälda deltagare.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se