Media & kommunikation

Eva Burman, chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter.

Föreläsningen kommer att handla om Sörmlands Media, dagens medielandskap och förutsättningarna för journalistiken i dag.

Vi kommer prata om journalistikens roll i demokratin. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighetsprincipen. Vi kommer även gå igenom pressetikens grunder och vad ansvarig utgivarskap handlar om.

En gratisföreläsning

Kom till Rademachergatan 38 för ett samtal med Eskilstunakurirens chefsredaktör