Hälsa & välbefinnande

Studieförbundet vuxenskolan och Afasiföreningen i Södermanland välkomnar dig till en samtalsgrupp i Eskilstuna för personer med afasi och anhöriga.

Känner du dig ensam med dina frågor, Behöver du någon att byte erfarenheter med? Vill du prata om viktiga frågor om afasi och att vara anhörig till afatiker? Då är du välkommen till en grupp på Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

I samtalsgruppen utbyter vi erfarenheter med varandra, ger varandra stöd och hittar på gemensamma aktiviteter.

Vi träffas regelbundet varannan vecka under hösten. Vid första träffen diskuterar vi gemensamt innehållet och målet med träffarna.