Humaniora

Klimatångest och framtidsoro. Hemska scenarier avlöser varandra. Den bistra verkligheten måste mötas, både i tanke och handling.

I den här cirkeln gör vi en liten avstickare ifrån detta och tittar på vad olika författare har frammanat för framtidsbilder ur sin fantasi. Vi läser, begrundar, diskuterar.

Böcker vi kommer är läsa är t ex ”Oryx and Crake” av Margaret Atwood och ”Vägen” av Cormack McCarthy.

Fem träffar 2 timmar per gång, varannan vecka, ägnar vi åt detta.
Anmälan till sormland@sv.se eller 010-199 23 30, gruppen startar när den har fem anmälda deltagare.