Trädgård, hus och hem

Välkommen till ett studiebesök i Solmyra äppelhage och efterföljande mingel med middag och erfarenhetsutbyte. Jonas Hammar visar sin äppelodling i Solmyra äppelhage. Han kommer att visa och berätta om sina erfarenheter från plantering, om första vinterns vedermödor, och om den maskinpark som han införskaffat, för att sköta markbearbetning och ogräsrensning i den ekologiska odlingen. Efter besöket tar vi oss till Vadsbro-Blacksta föreningsgård. Där kommer vi att mingla och äta middag samtidigt som vi diskuterar fruktodling och förädling av frukt i Södermanland och Östra Mellansverige. Möjligheter och framtidsvisioner. Under kvällen kommer några av de andra odlarna som anlagt odlingar under 2018, att delta. Styrelsen för Föreningen Sörmlandsäpplen kommer också att närvara.
Det här är en möjlighet för alla som är intresserade av odling och förädling av frukt, medlem eller ej, att träffa andra med samma intresse.
När: Tisdag 27/8 klockan 16:30 i Solmyra äppelhage, Bettna. Cirka klockan 18:00 räknar vi med att vara på Vadsbro-Blacksta föreningsgård, Flen.
Kostnad: 100 kronor inklusive moms för mat och dryck. Betalas med kort, swishas eller erläggs kontant på plats.
Anmälan: senast 23(8 till katarina.stenberg@sv.se eller 072-543 07 21. Uppge namn. adress, mobilnummer, mailadress samt fullständigt personnummer. Ange även ev. kostallergi. OBS! BINDANDE ANMÄLAN.
Vägbeskrivning och bekräftelse sänds ut sista anmälningsdagen.