Samhälle

hur är Sveriges politiska system uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå.

Innehåll
Utifrån de konstitutionella utgångspunkterna samtalar vi om frågor som rör demokratins utveckling, val, regeringsbildning, lagstiftning, budget och dess beredning samt olika typer av granskningsformer inom det offentliga problematiseras.

Förkunskaper
Inga förkunskaper men du bör kunna läsa och förstå svenska.

Kursmaterial
Sveriges politiska system, av Ylva Norén Bretzer
Upplägg

Bra att veta
Det här är en gratiscirkel

Ledaren

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se