Historia & Konsthistoria

Välkommen till Sörmlandsgården Djurgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. Utställningen pågår under hela juli månad.