Humaniora

Nyfiken på islam? Då är det här en studiegrupp för dig.

Den bild vi får i media av islam och muslimer är ofta främmande, och muslimerna framstår som annorlunda. Bilder av krig, terror och elände ligger så långt från den västerländska verkligheten som tänkas kan. Men det finns en annan bild, en som oftast inte får utrymme i nyheterna, men som inte är oförenlig med västerländska värderingar och västerländsk verklighet.


Innehåll
Vi läser och diskuterar såväl den traditionella grunden i islams lära som den förändring de islamiska idéerna har genomgått under de senaste två till tre hundra åren.

Förkunskaper
Inga förkunskaper, bara en stor nyfikenhet.

Kursmaterial
Islam : Historia, tro, nytolkning, av Anne Sofie Roald

Vi läser boken och samtalar om det vi läst.

Upplägg
Islam. Historia, tro, nytolkning är indelad i två delar där den första behandlar islams uppkomst, den historiska utvecklingen, islamisk lagstiftning, den teologiska och filosofiska utvecklingen, islamiska dogmer och riter samt utvecklingen av den islamiska mystiken.

Bokens andra del ger bakgrunden till kulturmötet mellan islam och väst och olika islamiska reformtankar presenteras och diskuteras. Här står kvinnofrågan i fokus. I Västerlandets olika uppfattningar och diskussioner om islam har frågan om kvinnans rättigheter utgjort själva symbolen för islams bakåtsträvande hållning till det moderna samhällets värderingar.

Ledaren
Johannes Mattisson, van studie- och samtalsledare. novis på islam men vill förstå.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare, Sista anmälningsdag är 25 augusti.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se