Hälsa & välbefinnande

IVåga Fråga är en utbildning på endast två timmar om att förebygga självmord.

Innehåll
Utbildningens skall förebygga förebygga självmord, men öppnar även för samtal om psykisk ohälsa generellt sett. Genom att delta i utbildningen får du samtalsverktyg som gör att du känner dig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Upplägg
Fakta och myter om självmord
Livsomställningar innebär en risk, reagera på dem
Varningssignaler att uppmärksamma
Viktigt att förmedla hopp
BÖRS (Bekräfta, Öppna, Reflektera, Sammanfatta)
Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
Lotsa rätt, hänvisa inte vidare
Nästa steg

Ledaren
Magnus Werner ordförande i Balansföreningen Sörmland leder utbildningen.

Anmälningsinformation
Utbildningen startar vid 10 anmälda deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ändra startdatum eller ställa in utbildningen vid för få anmälda.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se