Samhälle

Liberal eller bara nyfiken på vägen till ett jämställt samhälle?

Alla välkomna lyssna på Cecilia Elving som kommer at tala om Liberala Kvinnor och hur vi framöver vill arbeta för ett jämställt samhälle.

Därefter bjuder vi på enklare förtäring innan årsmötet för medlemmar börjar.

Det är en öppen föreläsning för både kvinnor och män, för medlemmar och för dem som ännu inte blivit medlemmar.