Djur, natur & miljö

Studieförbundet Vuxenskolan kallar till ett möte för allmänhet och intresserade för att föra ett samtal om vem har rätt till naturen.

När:20 november kl. 19-21
Var: Gyllingavallen, Hällberga, Tegelslagarvägen 1, 63519 Eskilstuna

I panelen finns företrädare för cykelklubbarna, orienterare, länsstyrelsen, friluftsfrämjandet.

Den här SV Arenan har uppstått utifrån att vi sett hur naturen används av allt fler människor och organisationer. Vilka lagar och regler gäller. Hur kan vi samsas om naturen.

Målet är att skapa ökad förståelse för de olika parternas intresse för skog och mark, och hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.