Beteendevetenskap

Vill du vara med och skapa nya attraktiva cirklar för Studieförbundet Vuxenskola? Vi söker 10 folkbildarintresserade personer som kan hjälpa oss förverkliga vår framtida vision om ett attraktivare SV

Du kommer vara med i en strukturerad gruppintervju. Vi vill veta vad du tycker vi ska tänka på när vi planerar nya studiecirklar.

Resultatet av samtalet kommer att utmynna i nya cirklar till föreningar och allmänheten. Fokusgruppen träffas några gånger per termin.

Samtalen tar 1,5 . 2 timmar. Vi börjar alltid med en gofika.

Anmälningsinformation
För mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 38 eller sormland@sv.se