Musik, teater

Välkommen till Sörmlandsgården Djurgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. Visans vänner kommer att sjunga och spela.