Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en fulltecknad dag om ungdomars och äldre mäniksors spykiska ohälsa.

Den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar ökar och blir ett allt större samhällsproblem. Under Världshälsodagen har du som ungdom möjlighet att delta i olika föreläsningar för att lära dig mer om psykisk ohälsa. I föreläsningarna av Anna Thor och Martina Sjösten får du möta två livsöden som handlar om psykisk ohälsa som ung, men även om att det alltid finns ett hopp.

I anslutning till föreläsningarna kan du träffa organisationer som erbjuder stöd och hjälp. I församlings-hemmets kafeteria bjuder vi dig på gratis fika. I lilla föreläsningssalen kan du lyssna på miniföreläsningar samtidigt som du fikar.

Ett arrangemang i samarbete med Balansföreningen i Sörmland.