Digital folkbildning under corona-krisen

Nu under corona-krisen får vi alla på olika sätt hitta nya vägar för arbete, lärande och umgänge. 
Har du en cirkel som inte kan träffas fysiskt nu under rådande kris? Då kan vi hjälpa er att träffas digitalt istället!

Frågor som kan dyka upp när en cirkel går över till att bli digital

 • Hur rapporterar man en digital cirkel?
  Prata med din kontaktperson på SV Stockholm om hur du kan göra det på bästa sätt.

 • Måste man göra om studieplanen/arbetsplanen om studiecirkeln går från fysisk till digital?
  Nej det behöver du inte göra, men det kan vara bra att tänka igenom om alla cirkelns moment är genomförbara även digitalt.

 • Måste alla cirkeldeltagare vara online samtidigt?
  Det beror på. Prata med din kontaktperson på SV Stockholm om hur ni kan göra.

 • Vilket verktyg ska man använda? Zoom? Teams? Annat?
  Här kan du läsa på om vilka verktyg som finns för digitala möten.

 • Måste det vara samma cirkelledare på varje träff?
  En och samma person ansvarar alltid för redovisningen till oss på SV. Utöver det kan ni ha olika roller, en kan vara tekniskt ansvarig och bjuda in till cirkeln, en annan kan vara samtalsledare och föra samtalet framåt, osv.

För att få hjälp med att ställa om cirkeln till att bli digital kontakta din SV-kontaktperson, eller hör av dig till: stockholm@sv.se eller 08-679 03 00