För föreningar

Ska vi lägga in det som finns under "Organisationer"??