Ekonomiskt stöd

Er förening kan erhålla verksamhetsstöd från Studieförbundet Vuxenskolan när ni har studiecirklar och kulturprogram.

Stödet kan bestå av ersättning för utgifter i samband med verksamhet. (Upp till en överenskommen summa)

Stödet kan också ges i form av exempelvis utbildningar, tillgång till lokaler eller föreningscoachning.

Stödet syftar till att ge er förening möjlighet att genomföra era idéer, utveckla er förening samt främja demokrati och stimulera till folkbildning och kulturverksamhet.

Starta en studiecirkel redan idag!