För asylsökande

Studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar för nyanlända asylsökande, vuxna och ungdomar. Både helt i egen regi och i samarbete med folkhögskolor och föreningar. 

Ambitionen är de asylsökande ska få komma till mötesplatser där det redan pågår annan verksamhet.

I studiecirklarna får de asylsökande möjlighet att närma sig det svenska språket och en introduktion i samhällskunskap. Studiecirklarna pågår två kvällar i veckan och leds av erfarna ledare.