För asylsökande

Studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar för nyanlända asylsökande, vuxna och ungdomar. Både helt i egen regi och i samarbete med folkhögskolor och föreningar. 

Ambitionen är de asylsökande ska få komma till mötesplatser där det redan pågår annan verksamhet.

I studiecirklarna får de asylsökande möjlighet att närma sig det svenska språket och en introduktion i samhällskunskap. Studiecirklarna pågår två kvällar i veckan och leds av erfarna ledare. 

På Kompasshuset vid Hornstull där vi redan har en bred ungdomsverksamhet med kurser i dans, medie- och musikproduktion, gör vi en särskild satsning görs för ensamkommande flyktingbarn mellan 14 och 18 år som hunnit lära sig lite svenska. Ungdomarna erbjuds läxhjälp, svenska, samhällsorientering och olika studiebesök och stadsvandringar.

 

Volontärer till verksamhet för asylsökande

Med start hösten 2015 erbjuder vi studiecirklar för asylsökande, främst inom ämnena Introduktion till svenska språket och Samhällsorientering. Vi vill skapa en plattform där deltagarna känner sig väl omhändertagna och där nyfikenhet skapas kring Sverige och hur samhället fungerar.

Nu söker vi volontärer som kan hjälpa oss att skapa kvalitet i mötena. Vi behöver framförallt volontärer som kan ställa upp som tolkar mellan svenska och arabiska. I studiecirklarna, vid möten med asylsökanden samt vid våra besök på asylboendena. Du behöver inte ha formell tolkutbildning men du behöver kunna båda språken bra. Vi behöver volontärer som vill engagera sig långsiktigt, men vi behöver också dig som kan ställa upp vid enstaka tillfällen.

Just nu behövs nya volontärer i bland annat Liljeholmen, Hornstull och Kista. Dagar och tider varierar.

Intresseanmälan för att bli volontär gör du genom att mejla till Studieförbundet Vuxenskolan, via stockholm@sv.se.

 

Satsningen på studiecirklar för asylsökande är en kraftsamling som involverar flera aktörer. Vårt samarbete med Alma Folkhögskola i Liljeholmen och Kista Träff innebär att de asylsökande kan erbjudas mer. Exempelvis fortsatta studier inom SFI. Vi samarbetar också med Ny generation emot narkotika, ROE (Rörelse och Enighet) och föreningen Ferrer & Guardia.