Internationellt kulturcentrum

En internationell enhet inom Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

IKC är en internationell mötesplats för människor från olika kulturer, länder och språk. En enhet som har uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet, i syfte att ge människor möjligheter att utvecklas.

IKC fungerar även som förenande länk mellan olika kulturyttringar både när det gäller form och etnicitet. Hos oss lärde sig de nya svenskarna språket och fick inblick i det svenska samhället.

Idag är många av dem själva cirkelledare och delar med sig av sin kunskap. Vi har över 100 internationella kulturföreningar som samarbetar med oss och deras medlemmar kommer från alla delar av världen. 

Föreningarna har olika inriktningar, exempelvis:

  • Internationella frågor 
  • Det mångkulturella samhällets utmaningar
  • Språk
  • För ungdomar, film, teater, dans, mm
  • Hållbar utveckling, Ekologi, nya energikällor
  • Demokrati och Global rättvisa
  • Data & IT på flera språk
  • Konst och hantverk
  • Musik, dans, sång, teater och film
  • Folkhälsa


IKC erbjuder också flexibelt lärande d.v.s. studier på distans med möjlighet till individuella val av kursupplägg, tempo och metod.

IKC arbetar aktivt mot digitala klyftan genom att uppmuntra den digitala delaktigheten.

Vi har en källarscen i Hornstull på Bergsunds Strand 43.

Om du är intresserad av omvärlden, att lära dig språk eller att arrangera musik, dans, teater, etc, hör gärna av dig till oss.

Vi erbjuder även våra föreningar ett antal kostnadsfria utbildningar varje år. Dessa utbildningar hjälper till att utveckla och stärka er förening. Det kan exempelvis handla om ledarskap, pedagogik, ekonomi och medlemsrekrytering.

Klicka här för att se vårt aktuella organisationserbjudande

Klicka här för att ladda ner en pdf om vår verksamhet


Kontaktperson:

Alcides Gimenez, enhetschef
Telefon: 08-679 03 53 
Mail: alcides.gimenez@sv.se