Musik - The Tube

Musiken är en av vårt lands största folkrörelser och tusentals grupper musicerar varje år i studiecirkelform.

Vuxenskolan ser musikverksamheten som både plantskola och plattform där mångfald och demokrati går hand i hand med begrepp som skaparglädje, kvalitet och struktur.

Studieförbundet Vuxenskolan har en musiksida, besök oss där: www.thetube.se/stockholm

Kontaktpersoner: 

Marie Eliasson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 22
Mail: marie.eliasson@sv.se 

Polki Nordström, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 72
Mail: polki.nordstrom@sv.se