Organisationer

Studieförbundet Vuxenskolan är en professionell bildnings- och utbildningsorganisation. Vi erbjuder spetskompetens inom organisations- och ledarutveckling och kommunikation. Vid sidan av våra färdiga utbildningskoncept och studiematerial kan vi skräddarsy utbildningar utifrån din förenings behov och önskemål.

Vi vill vara ett utvecklingsstöd för er, så väl inom förenings- och organisationsfrågor som utveckling av er verksamhet. Det innebär att vi gemensamt kan ta fram utbildningar för föreningsfunktionärer eller ledare och stötta i utveckling av seminarieserier eller studiecirklar där ni i er förening kan fördjupa ert intresse och lära er mer.

Vi vill gärna träffa din organisation för att berätta mer. Hör av er till oss!

Färdiga utbildningskoncept

Vi har färdiga utbildningskoncept att utgå ifrån, inom flera olika områden,

Introduktion – intresseväckare för framtida förtroendevalda
Föreningskunskap
Ledarskap - att leda i en förening
Mötesteknik - att leda mötet fram till ett beslut
Att arrangera och genomföra möten
Omvärldsanalys
Förtroendevaldas olika roller

Ett steg till... förening i utveckling

Den perfekta processmetoden för utvecklingsarbete i föreningar och organisationer. Ett steg till... förening i utveckling är en processmetod för förändrings- och utvecklingsarbete i en förening eller organisation. Det överskådliga upplägget med fyra tydliga faser (starta, planera, göra och följa upp) ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete – där alla bidrar och deltar från diskussion till konkret handling. Under ledning av en utbildad processledare från Studieförbundet Vuxenskolan arbetar deltagarna fram en ”dagordning” för ett konkret utvecklingsarbete.

Vi vill gärna träffa din organisation för att berätta mer. Hör av er till oss!

Kontaktpersoner:

Christina Ihrén, verksamhetsutvecklare 
Telefon: 08-679 03 75
Mail: christina.ihren@sv.se