Styrelsens uppdrag och ansvar i en lokalförening

Tors 12 okt kl 18.00-21.00

För dig som är nyvald i din föreningsstyrelse men också för dig som suttit ett tag och vill vidga perspektiven.

Innehåll: Styrelsens uppdrag och roll, erfarenhetsutbyte och att leda föreningen framåt utifrån ert ändamål. Vi vill att du går därifrån med inspiration, nya perspektiv och insikter om ditt uppdrag och har lyft blicken genom att lära dig av andra förtroendevalda.

Ledare: Josephine Bladh, har de senaste femton åren varit ledare i det nationella civilsamhället. Brinner för värderingsstyrt ledarskap, normkritik och interaktivitet. Nu konsult och bidrar alltid med en stor dos energi.

Anmälan senast 28 september.