Pilotprojekt: Utbildningsinsatser för nyanländ vårdpersonal

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har beviljats medel från Tillväxtverket för att tillsammans med Atheneum Medicum AB genomföra ett pilotprojekt för nyanländ vårdpersonal från främst Syrien.

Syftet med pilotprojektet är att utbilda läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i det svenska sjukvårdssystemet samt att etablera kontakter på arbetsmarknaden.

Utbildningen är kostnadsfri och pågår under tre veckor med start i mars 2016.


Är du eller någon du känner intresserad av att delta?
Gå in på www.atheneummedicum.com/projekt och fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 


 

Pilotproject: Education for newly arrived healthcare professionals

If you are interested in participating, please go to the link below fill out the form and we will contact you as soon as possible.

www.atheneummedicum.com/projekt

 

Information in English  Information in Arabic

 

Frieda Wentworth, projektledare, berättar om pilotprojektet.