Så här gjorde vi!

Organisation: Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiet de Gröna i Stockholmsregionen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Carl-Martin Vikingsson är organisationsutvecklare på Miljöpartiet de Gröna i Stockholmsregionen.

Vad har ni fått för stöd av SV?

Vi har fått stöd genom möjligheten att redovisa en hel del av våra aktiviteter som folkbildningsverksamhet. Detta har gjort det möjligt att göra fler och bättre utbildningar. Dessutom har vi fått hjälp med att webbsända vår politiska talkshow Bar Grön, som vi gör på Kägelbanan i Stockholm. Toppen!


Hur har det utvecklat er verksamhet?

Självklart har vårt samarbete med SV förstås inneburit att vi kunnat göra det vi redan gör bättre och i större utsträckning, men något mer oväntat var fördelar med själva redovisningen, vad vi ärligt talat mest såg som en nackdel i början. I och med att vi "tvingats" hålla koll på hur många personer och vilken sorts personer som varit med i våra aktiviteter, har vi börjat komma igång med ett mer systematiskt utvärderingsarbete.


Om ni ska utveckla mer, vad för stöd skulle ni då vilja ha?

Jag är helt övertygad om att det vore värdefullt att göra fler saker tillsammans med andra föreningar som samarbetar med SV. Många av de utmaningar som vi stöter på finns det säkerligen lösningar på i andra organisationer, och vice versa. Säkert finns det också värdefullt personligt erfarenhetsutbyte att ta fasta på, kanske till exempel som hur personer valt att hantera vissa strukturproblem som tenderar att dyka upp i alla möjliga sorters idéburna organisationer.

 

Föreningen Allas Barnbarn

Vi är seniorer som läser för barn i förskolan. Våra studiecirklar i samarbete med SV ger oss möjlighet att prata aktuella böcker – böcker som vi i allmänhet inte varit i kontakt med sedan våra egna barn var små.

Jag träffade SV och presenterade vår idé. När vi sedan bildade förening ställde SV bland annat upp med kopiering av kallelse, stadgar och övriga handlingar. Vi fick också hjälp med att hitta lokal, vi kunde låna skärmar för att kunna presentera oss på t ex utställningar och så enkla ting som pennor och papper. Underbart att ha tillgång till detta och att få den hjälp och erfarenhet som personalen besatt.

SV informerar också om vår verksamhet i sina programblad. De sätter upp flygblad i sina lokaler och på andra platser i kommunen. SV informerade också SPF, genom utskick, om vår verksamhet. 
Vi har därför kunnat genomföra cirklarna kostnadsfritt – vilket är en förutsättning.

Två personer ur styrelsen deltog dessutom i kursen: Bra kommunikation för föreningar. Gratis. Det var mycket uppskattat så vi ser fram emot fler tillfällen att få delta i SVs utbildningar!

Solweig Mononen, ordförande

 

Fri grupp: Bakverk är också hantverk!

Vi är en grupp med unga hantverksintresserade som för något år sedan började träffas regelbundet och hantverka, bakverka och lära av varandra. Efter ett antal träffar på caféer och dylikt kände vi att vi ville ha en fast punkt för att kunna ägna oss åt fler typer av hantverk och längre projekt. Det var då vi kom i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. SV kunde hjälpa oss med lokal, lite struktur och dessutom går det ju att intresseras av SV:s övriga verksamhet eller få tips om personer som kan hålla workshops eller bara öppna upp för nya hantverk för oss i gruppen.