Bli volontär

Volontärer till verksamhet för asylsökande

Vi söker dig

  • som vill bli volontär hos oss
  • som tillsammans med oss vill göra en insats för en grupp nyanlända
  • som vill bli cirkelledare

Vi som söker dig är ett studieförbund

  • som känner ett stort engagemang
  • som vill starta studiecirklar för gruppen nyanlända
  • som tycker det är viktigt att nyanlända får samhällsinformation i kombination med språkträning

Hos oss får du introduktion och studiematerial. Du får ersättning för dina ev utlägg i samband med studiecirkeln. Du erbjuds att delta i våra cirkelledarutbildningar. Tillsammans arbetar vi fram en planering för studiecirkeln. Vi ser gärna att du är ledare tillsammans med en annan volontär. På så sätt kan ni också stödja varandra i det fortlöpande volontärskapet.

Kontakta oss:

stockholm@sv.se


 

Volontärer till verksamhet för asylsökande

Med start hösten 2015 erbjuder vi studiecirklar för asylsökande, främst inom ämnena Introduktion till svenska språket och Samhällsorientering. Vi vill skapa en plattform där deltagarna känner sig väl omhändertagna och där nyfikenhet skapas kring Sverige och hur samhället fungerar.

Nu söker vi volontärer som kan hjälpa oss att skapa kvalitet i mötena. Vi behöver framförallt volontärer med språkkunskaper inom arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja m.fl. I studiecirklarna, vid möten med asylsökanden samt vid våra besök på asylboendena. Du behöver inte ha formell tolkutbildning men du behöver kunna båda språken bra. Vi behöver volontärer som vill engagera sig långsiktigt, men vi behöver också dig som kan ställa upp vid enstaka tillfällen.

Just nu behövs nya volontärer i bland annat Liljeholmen, Hornstull och Kista. Dagar och tider varierar.

Intresseanmälan för att bli volontär i verksamhet för asylsökande gör du genom att mejla till stockholm@sv.se på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med ALMA Folkhögskola, Kista Träff samt med internationella föreningar i vårt nätverk.

 


Volontärer till språkcaféer på bibliotek

Vi söker volontärer! Språkcaféer finns på flera av våra bibliotek runt om i staden. Ett språkcafé är ett samtal i grupp där man övar ett språk under informella och trivsamma former. Det finns språkcaféer på flera språk. De caféer som Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm ordnar är på svenska. En av våra ledare håller i samtalet.

Kan du tänka dig att bli volontär och leda något av våra språkcaféer? Din roll som språkcaféledare innebär bland annat att komma med förslag på samtalsämnen, att se till att ordet fördelas jämnt och att skapa ett bra samtalsklimat. Alla volontärer som antas kommer att erbjudas kostnadsfri cirkelledarintroduktion.

Vi behöver språkcaféledare som regelbundet vill leda ett språkcafé på egen hand eller tillsammans med någon. Grupperna träffas en gång per vecka. Vi behöver också dig som kan ställa upp som vikarie vid enstaka tillfällen.

Just nu behövs nya volontärer till biblioteken i Högdalen, Skärholmen, Spånga och Bagarmossen. Dagar och tider kan diskuteras.

Du behöver inte ha erfarenhet av att leda grupper, men du behöver ha ett intresse av att möta nya människor.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med Stockholms Stadsbibliotek kring språkcaféerna.