Parkinsons sjukdom

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar sedan många år tillbaka med föreningen Parkinson Stockholm

Vi anordnar bland annat studiecirklar som till exempel ”Att leva med Parkinsons sjukdom” och ”Att vara anhörig”.

I studiecirklarna delar alla med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss om du vill delta i någon aktivitet.
Ring 08-679 03 30.