Lättläst version saknas

Parkinsons sjukdom

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar sedan många år tillbaka med föreningen Parkinson Stockholm

Vi anordnar bland annat studiecirklar som till exempel ”Att leva med Parkinsons sjukdom” och ”Att vara anhörig”.

I studiecirklarna delar alla med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss om du vill delta i någon aktivitet.
Eli Åhman Owetz, eli.ahman@sv.se eller ring 08-679 03 70.