ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BALANS

Den här gruppen riktar sig särskilt till unga vuxna mellan 18-30 år och är en Samtalsgrupp för personer som är anhöriga (släkt eller vän) till någon med bipolär sjukdom, depression och/eller utmattningssyndrom.

Anhöriggrupperna sker i studiecirkelform och leds av utbildade gruppledare.
Här får du tillfälle att dela dina erfarenheter, tankar och känslor med andra i en liknande situation. Max 10 deltagare i varje grupp. Allt som säjs i gruppen stannar i gruppen.

Vi erbjuder samtalsgrupperna i form av fysiska möten på Hantverkargatan 4D, men om myndighetsrestriktionerna pga av coronan kvarstår eller skärps har vi möjlighet att mötas digitalt, via mötesappen Zoom. Du får en länk via mail och efter att ha tryckt på den är du inne. Busenkelt!


Gruppen leds av studieledare Ingebjörg Pedersen och har max 10 deltagare.

VIKTIG INFORMATION
Start: ons, 10/9
Antal gånger: 8 ggr per termin varannan vecka.
Tid; Klockan 18.00–20.15
Plats: Hantverkargatan 4 D

Du får en bekräftelse och faktura i från Studieförbundet Vuxenskolan ca 1 vecka innan start.
Kostnaden för kursen är 100: – / 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften till Föreningen Balans på 200 kr per år betalas separat till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på www.balansstockholm.se
Anmälan till gruppen gör du via länk som tillhandahålls av Föreningen Balans i särskilt utskick till medlemmar.

ANMÄLAN SENAST 1 SEPTEMBER.

BRA ATT VETA
Ledaren möter upp vid entrén första gången
Det blir fler anhöriggrupper under terminen som annonseras på Föreningen Balans hemsida.
Mer information om gruppen ger kansliet på Föreningen Balans kansli på tisdagar och torsdagar.
Tel: 08-618 13 33