Hälsa & välbefinnande

Välkommen på anhörigträffar med Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigkonsulenterna Stockholm Stad. Ni kommer träffas på Ljuspunkten, Nortullsgatan 12M portkod: 4289ok
I anhöriggruppen kommer ni få möjlighet att diskutera glädje och prövningar tillsammans med andra. Gruppen tillsammans med ledaren sätter agendan.
Det bjuds på en enklare fika.

I slutet så kommer alla få en utvärdering med ett förfrankerat kuvert. Fyll gärna i och skicka så fort som möjligt när era intryck har samlats för vidare utveckling av vår anhörigverksamhet. SV kan inte ge kontaktuppgifter om andra deltagare så vill ni hålla kontakten efter sista gången dela med er innan gruppen slutar. Varmt välkomna!