Hälsa & välbefinnande

I anhöriggruppen ges du möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Vi tar upp betydelsen av att själv må bra som anhörig och funderar över strategier i vardagen.
Det bjuds på en enklare fika.

Start: 11 maj, varje vecka
Dag och tid: onsdagar kl.17.30 – 19.45
Plats: Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M portkod 4289ok
Cirkelledare: Åsa Bringlöv
Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på en enkel fika.
För ytterligare information kontakta din anhörigkonsulent i stadsdelen där du bor.

I slutet så kommer alla få en utvärdering med ett förfrankerat kuvert. Fyll gärna i och skicka så fort som möjligt när era intryck har samlats för vidare utveckling av vår anhörigverksamhet. SV kan inte ge kontaktuppgifter om andra deltagare så vill ni hålla kontakten efter sista gången dela med er innan gruppen slutar. Varmt välkomna!