Media & kommunikation


Vill du skriva en barn- eller ungdomsbok?

Behöver man tänka på något särskilt sätt när man skriver för unga? Kan man välja vilka ämnen som helst? Finns det ett särskilt barnperspektiv? Är den konstnärliga kvalitén lika viktig när man skriver för barn som när man skriver för vuxna?

Under sju kurstillfällen läser och diskuterar vi varandras texter, talar om barnboken generellt och ägnar oss åt många skrivövningar. Var beredd att lägga tid på uppgifter mellan kurstillfällena.

Nivå
Grund

Kursplan
• Barnlitteraturen historiskt, berättelsens struktur
• Tema: bilderbok, kapitelbok, barn/ungdomsroman eller faktabok
• Handlingslinje, dialog
• Synopsis, tempus, dramaturgi
• Gestaltning, miljöl
• Börja/sluta, personbeskrivning
• Redigering, genomläsning, utgivning


Ledare
Annika Nasiell är journalist, barnboksförläggare, redaktör, lektör och korrekturläsare.
Hon har lång erfarenhet som förläggare och redaktör för barn- och ungdomslitteratur. Hon har varit chefredaktör för Barnens bokklubb och har under flera år ingått i juryn för lilla Augustpriset. I hennes bok Skriva barnbok hittar man många goda råd. 

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Har du valt Klarna som betalningsalternativ skickas det bara ut en kallelse innan start.

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerlig ledarutbildning.