ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BALANS

Syftet med gruppen är att man kan få bättre insikt och acceptans genom att ta del av andras erfarenheter kring psykisk ohälsa.
Det blir samtidigt en avlastning att få lätta på trycket när man träffar människor med likartad problematik.

Man är inte ensam.
1. Det är OK att känna sig otillräcklig.
2. Det finns ingen skam i att man vill hjälpa sin närstående.
3. Hitta ett sätt att hantera vardagen och finna stöd och råd genom interaktion med andra i samma situation.
4. Att ha kul tillsammans och då kan man lättare prata om svåra saker därmed, hantera svårigheterna bättre.
5. Man får ett tillfälle att prata om sin situation som anhörig, vilket avlastar vardagen.

Gruppen leds av studieledare Annika Wiener och har max 8 deltagare.

VIKTIG INFORMATION
Start: onsdag 18/3
Antal gånger: 8 ggr per termin vecka.
Tid: Klockan 18.00–20.15
Plats: Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Du får en bekräftelse och faktura i från Studieförbundet Vuxenskolan ca 1 vecka innan start.
Kostnaden för kursen är 100: – / 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften till Föreningen Balans på 200 kr per år betalas separat till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på www.balansstockholm.se
Anmälan till gruppen gör du via länk till Studieförbundet vuxenskolan länk SV OBS anmälan senast 25/1.

BRA ATT VETA
Ledaren möter upp vid entrén första gången
Det blir fler anhöriggrupper under terminen som annonseras på Föreningen Balans hemsida.
Mer information om gruppen ger kansliet på Föreningen Balans kansli på tisdagar och torsdagar.
Tel: 08-618 13 33