ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BALANS

Självhjälpsgruppen är en samtalsgrupp sammansatt av individer som delar sina erfarenheter med varandra (när det gäller deras specifika psykiska ohälsa).

Det skapar en otvungen stämning så att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässiga natur.

Gruppen bidrar till en förbättring av den sociala känslan, många deltagare upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande.

Vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp.

Detta är inte en terapigrupp utan en samtalsgrupp.

Under hösten genomförs 2 grupper med ca 10 deltagare.

Självhjälpsgrupp 1:

Start 18/8
Antal träffar: 8 ggr, varannan tisdag,
Tid: Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
Plats: Hantverkargatan 4 D

Mer info får du i bekräftelsen från Studieförbundet Vuxenskolan.

ANMÄLAN SENAST 7 SEPTEMBER


Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas separat till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se

Anmälan till gruppen gör du via länk till Studieförbundet vuxenskolan.