Media & kommunikation

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom funktionsnedsättning eller äldreomsorgen och till dig som vil bli högläsare på äldreboenden.

Bli läsombud eller högläsare

Som läsombud ordnar du högläsningsstunder,
berättar om lämpligt material att läsa,
ordnar biblioteksbesök
och inspirerar dina kollegor till att läsa högt.
Som högläsare besöker du äldreboenden och läser (ideellt).

Kursens innehåll:
Träff 1. Inledning: Allas rätt till läsning. Vad gör ett läsombud? Information om MTM:s, Myndigheten för tillgängliga medier, verksamhet och nätverk för läsombud.
Träff 2 och 3. Praktiska övningar i att läsa högt (deltagarna väljer vad var och en vill läsa). Hur ordnar man bra lässtunder på gruppbostaden/dagliga verksamheten/äldreboendet? Utbyte av erfarenheter.
Träff 4. Biblioteksbesök. Utbudet. Så hittar du lättlästa böcker. Så skaffar man lånekort., regler vid utlåning.
Kursmaterial: MTM:s studiematerial Läsa tillsammans, böcker på lättläst svenska.

Efter avslutad kurs får du ett diplom från Studieförbundet Vuxenskolan och MTM som visar att du är läsombud.
Vi ser till att du får en personlig kontakt på ett av Stockholms stads bibliotek.

Ledare: Jessica Pellegrini, bibliotekarie och läsfrämjare

Sista anmälningsdatum: 28/9.

Frågor?
Kontakta Eli Åhman Owetz, verksamhetsutvecklare
eli.ahman@sv.se
08-6790313