Pedagogik

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS eller på äldreboende
och vill bli läsombud, och till dig som vill bli högläsare (ideellt arbete).

På den här heldagskursen varvar vi teori med praktiska övningar.
- Vi går igenom utbudet av lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation.
- Vi övar högläsning i små grupper.
Övningarna leds av Jessica Pellegrini (bilden), bibliotekarie och läsfrämjare.
- Du får tips på hur läsning på arbetsplatsen ordnas på bästa sätt.
Läsombud från en LSS-bostad berättar om hur man skapar en skön lässtund.
- Vi besöker Tranströmerbiblioteket.
Där får du veta hur man skaffar lånekort för boendet
och vi botaniserar bland hyllorna med lättläst.
Vi använder kursmaterialet Läsa tillsammans från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

En månad efter kursen har vi en uppföljande digital träff på Zoom.
Då kan du ställa frågor till Jessica Pellegrini
och dela erfarenheter med kurskamraterna.

Att bli läsombud innebär en ny och spännande arbetsuppgift
som utförs som en del av ditt vanliga arbete.
Som läsombud ordnar du högläsningsstunder,
ordnar biblioteksbesök och inspirerar dina kollegor till att läsa högt.

Efter avslutad kurs får du ett diplom från Studieförbundet Vuxenskolan
och MTM som visar att du är läsombud.
(Zoomträffen är frivillig och inte ett krav för att få diplomet.)