Hälsa & välbefinnande


Vill du också vara med i ett cirkelsamtal?

Vi använder en samtalsmodell som syftar till att skapa utrymme för delgivande och lyssnande snarare än diskussion och argumentation.
Med hjälp av en "talking stick" ges var och en möjlighet att tala. Den som håller i föremålet har ordet och den som talar får själv välja om hen önskar feedback. Det är alltid frivilligt att yttra sig men det är bra om du som deltagare är intresserad av att bidra till samtalen.


Kursbeskrivning
Vid varje sammankomst samtalar vi kring ett tema. Samma tema behandlas vid två tillfällen för att ge möjlighet till reflektion och återkoppling.
Träffarna inleds med en introduktion av cirkelledaren. Introduktionen kan till exempel innefatta ett referat ur en bok eller visning av ett filmklipp.
Därefter samtalar vi kring dagens tema.


Tema 1
Hälsa - Vad innebär god hälsa? Vad leder till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Vilka faktorer kan vi själva påverka?

Tema 2
Kreativitet, entusiasm och skapande - Vad behövs för att väcka kreativiteten? Hur håller man den levande under en längre process?

Tema 3
Lycka - flyktig eller varaktig? Vad lyfter dig och får dig att känna dig glad? Kan man själv påverka sin upplevda nivå av lycka och glädje? Skrattets fysiologiska effekter.

Tema 4
Drömmar och mål - Vardagsdrömmar och livsdrömmar. Hur går man till väga för att nå sina mål? Strategier och genomförande.

Förkunskaper
Inga


Ledare
Carin Lindqvist Vilhelmsson
Carin fokuserar på människans resurser och förmågor i arbetet med att stärka hälsa och välbefinnande. Hon är diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning.


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.