En kväll om unga med tvångssyndrom

En kväll om unga med tvångssyndrom

Hälsa & välbefinnande

Vi välkomnar föräldrar, tonåringar, lärare, personal på VC, ungdomsmottagningar och psykiatriska öppenvården
Tre unga från Hjärnkoll berättar om sina egna erfarenheter av OCD och närliggande diagnoser i skolan, i familjen och om framtiden. Två psykologer från BUP OCD föreläser om behandling. Vi visar filmen ”Mamma jag har blivit knäpp!”

Tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är vanligt, allvarligt och behandlingsbart. 1-2% av befolkningen har OCD. Det betyder att flera barn i varje skola lider av OCD. Tvångsmässigt pluggande och att eleven vill göra om och ändra ovanligt mycket i skoluppgifter, kan vara ett tecken.
Hur upplevs tvångssyndrom?
Eleven, barnet/tonåringen
• känner stark oro över att något farligt ska hända
• upplever kanske saker eller personer som smutsiga
• känner att hen behöver göra olika ritualer för att det ska kännas rätt
• ”måste” göra ritualen, fast hen vet att det är knäppt
• räknar tyst i huvudet om och om igen för att inget farligt ska hända
• tänker baklänges: ”dö inte får mamma” hundra gånger

Arrangörer: OCD-föreningen Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och
Stockholm stad har bidragit med stimulansmedel, som möjliggör gratis inträde.