Språk

Engelska fortsättning

Vi lär oss att tala, läsa och skriva på engelska i en vänlig och uppmuntrande grupp.

Innehåll
Vi fortsätter att utöka vårt ordförråd. Vi kommer också att träna på att skriva olika typer av texter samt att utöka vår läs- och hörförståelse inom radio, TV, tidningar och internet.
Inlärningen bygger på entusiasm, glädje och nyfikenhet med utgångspunkt i kursboken och på inspirerande och roliga inslag under kursens gång.

Förkunskaper
Engelska A1 eller motsvarande

Material
Tag med Stepping Stone delkurs 1 och 2, elevbok av Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Gleerups (4:e upplagan 2017).

Kursledare
Lena Lindström är legitimerad engelsklärare och har studerat och arbetat i England under många år. Lena har även rest runt mycket i Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada samt många andra delar av världen då hon alltid varit intresserad av möten med människor och olika kulturer.


Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare ”Engelska forts forts”

Europarådets nivåskala

A1 – Jag förstår mycket enkla meningar, kan
ställa och besvara enkla frågor samt använda
enkla fraser.
A2 – Jag uppfattar huvudinnehållet i korta
tydliga och enkla budskap, meddelanden
samt fungerar i korta sociala sammanhang.
B1 – Jag kan i stora drag förstå många radio-
och TV-program, kan oförberedd gå in i
ett samtal om kända ämnen.
B2 – Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella
TV-program, kan diskutera med infödda
på ett naturligt sätt.


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.