Språk

Engelska fortsättning

Vi lär oss att tala, läsa och skriva på engelska i en vänlig och uppmuntrande grupp.

Innehåll
Vi fortsätter att utöka vårt ordförråd. Vi kommer också att träna på att skriva olika typer av texter samt att utöka vår läs- och hörförståelse inom radio, TV, tidningar och internet.
Inlärningen bygger på entusiasm, glädje och nyfikenhet med utgångspunkt i kursboken och på inspirerande och roliga inslag under kursens gång.

Förkunskaper
Engelska A1 eller motsvarande

Material
Tag med Stepping Stone delkurs 3, elevbok av Birgitta Dalin, Jeremy Hanson och Kerstin Tuthill (2017)

Kursledare
Lena Lindström är legitimerad engelsklärare och har studerat och arbetat i England under många år. Lena har även rest runt mycket i Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada samt många andra delar av världen då hon alltid varit intresserad av möten med människor och olika kulturer.


Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare ”Engelska forts forts”

Europarådets nivåskala

A1 – Jag förstår mycket enkla meningar, kan
ställa och besvara enkla frågor samt använda
enkla fraser.
A2 – Jag uppfattar huvudinnehållet i korta
tydliga och enkla budskap, meddelanden
samt fungerar i korta sociala sammanhang.
B1 – Jag kan i stora drag förstå många radio-
och TV-program, kan oförberedd gå in i
ett samtal om kända ämnen.
B2 – Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella
TV-program, kan diskutera med infödda
på ett naturligt sätt.


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.