Språk

Engelska nybörjare

Vi lär oss att tala och skriva på engelska i en vänlig och uppmuntrande grupp. En kurs för dig som tidigare har läst en del men vill repetera och fräscha upp dina språkkunskaper.

Innehåll
Vi tränar på uttal och ordkunskap. Vi kommer också att träna på att läsa och skriva enkla texter.

Inlärningen bygger på entusiasm, glädje och nyfikenhet med utgångspunktmed utgångspunkt i kursboken och på inspirerande och roliga inslag under kursens gång.

Förkunskaper
Du förstår enkla fraser och instruktioner.

Material
Boken Stepping Stone del 1 och del 2, elevbok av Birgitta Dalin och Jeremy Hanson (2017) Gleerups (4:e upplagan 2017). Ingår ej i kurspriset.

Online via Zoom
För att kunna genomföra kursen behöver du tillgång till dator, headset och internetuppkoppling. Det går även att använda Zoom via mobiltelefon/surfplatta.

Kursledare
Lena Lindström är legitimerad engelsklärare och har studerat och arbetat i England under många år. Lena har även rest runt mycket i Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada samt många andra delar av världen då hon alltid varit intresserad av möten med människor och olika kulturer.


Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare ”Engelska forts forts”

Europarådets nivåskala

A1 – Jag förstår mycket enkla meningar, kan
ställa och besvara enkla frågor samt använda
enkla fraser.
A2 – Jag uppfattar huvudinnehållet i korta
tydliga och enkla budskap, meddelanden
samt fungerar i korta sociala sammanhang.
B1 – Jag kan i stora drag förstå många radio-
och TV-program, kan oförberedd gå in i
ett samtal om kända ämnen.
B2 – Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella
TV-program, kan diskutera med infödda
på ett naturligt sätt.